SCHOLARSHIP for Andorra for the UNWTO-UOC Master “Strategy and Sustainable Management of Tourism Destinations” in Spanish

SCHOLARSHIP for Andorra for the UNWTO-UOC Master “Strategy and Sustainable Management of Tourism Destinations” in Spanish

La Fundació OMT.Themis amb el suport del Govern d’Andorra, convoca l’atorgament d’una beca d’estudis adreçada als nacionals i residents al Principat d’Andorra relacionats amb el sector turístic per cursar el Màster OMT-UOC  “Estratègia i gestió sostenible de les destinacions turístiques” que imparteix la prestigiosa Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquesta beca cobreix el 100% de l’import de la matrícula d’un dels dos postgraus que componen l’esmentat màster, que s’imparteix en modalitat online i en idioma castellà. Els aspirants a la beca podran escollir entre cursar el postgrau “Planificació i Gestió de les Destinacions Turístiques” o el postgrau “Màrqueting i Comunicació de les destinacions turístiques”. El període de docència per aquest curs s’inicia el proper 19 d’octubre del 2016 i la duració dels estudis és d’un any acadèmic.

El Màster OMT-UOC  “Estratègia i gestió sostenible de les destinacions turístiques” es va crear l’any 2004, quan l’Organització Mundial del Turisme (OMT), la seva Fundació OMT.Themis i la Universitat Oberta de Catalunya es varen unir amb l’objectiu de contribuir a la millora de la gestió del turisme a través del coneixement, i també per satisfer les necessitats actuals de l’activitat turística des d’una perspectiva internacional, integradora i interdisciplinària. Aquesta inquietud, va sorgir debut als canvis profunds que viu la societat actual i que obliguen a un procés sistemàtic de millora contínua en l’adopció i la implementació de les polítiques i estratègies aplicables a l’activitat turística. Aquest context de creixent complexitat exigeix nivells molt elevats de professionalitat i coneixement així com habilitats específiques per treballar en entorns virtuals, internacionals i multiculturals.

Els continguts del màster s’han elaborats amb la participació d’un destacat equip d’autors internacionals representants d’institucions educatives, del sector privat i d’institucions públiques; d’aquesta manera, es garanteix una visió àmplia, multisectorial i, en conseqüència, aplicable a totes les destinacions turístiques del món, sigui quina sigui la seva tipologia de producte i mercat.

Requeriments

Les persones sol·licitants han de:

  • tenir la nacionalitat andorrana o bé ser residents al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva durant un període mínim de cinc anys consecutius just abans de la convocatòria;

  • acreditar un alt nivell en el domini del castellà;

  • complir els requisits detallats a les BASES i omplir el FORMULARI d'inscripció online enviant les copies dels documents especificats, adjunts a aquest formulari o via email a la adreça electrònica capacity@unwtothemis.org amb l’inici del subjecte: “Master16-[cognom]-[tipo de document]”.

No és necessari tenir una titulació oficial universitària per a fer aquest postgrau propi de la UOC. No obstant, els candidats que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma de postgrau, mentre que els candidats que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d'extensió universitària.

 

La documentació pot ser presentada en català, castellà, francès o anglès. Els documents que no siguin en aquestes llengües hauran de ser traduïts.

 

El termini de presentació de les sol·licituds tanca el 15 DE SETEMBRE DE 2016.

 

Els documents hauran de ser dirigits a:

Omar Valdez

Director Executiu

Fundació OMT.Themis

 

 
 

Documents

Category tags