World Tourism Day 2013

туристическо изложение ,кръгла маса -туризма и водните ресурси, пресконференция -проблеми в туризма,изложба на тема паметта на видата,фотоизложба водата е живот

Documents