Obeležavanje 27.septembra - Svetskog dana turizma

Povodom 27. septembra - Svetskog dana turizma Turistička organizacija Bor okupiće sve turističke subjekte opštine Bor koji učestvuju u kreiranju turističkog proizvoda turističke destinacije opštine Bor. Sve turističke subjekte podelili smo na nekoliko grupa prema delatnosti koju obavljaju. Cilj ove akcije je da se u ime obeležavanja ovog dana okupe svi koji direktno ili indirektno utiču na stvaranje turističkog proizvoda destinacije, da na svoj svojstven način predstave delatnost, način rada, tendenciju daljeg razvoja, način promocije, nastup na tržištu, da ukažu na nedostatke i pokušaju da u zajedničkim diskusijama nađu smernice za otklanjanje prepreka kako bi sve usluge koje konzumiraju krajnji korisnici bile svima lako dostupne.

Documents