Andorra Máster OMT-UOC

Dades clau de la convocatòria de beques per a Andorra Máster OMT-UOC


La UNWTO Academy, amb el suport del Govern d’Andorra, ofereix una beca d’estudis adreçada als nacionals i residents del Principat d’Andorra, relacionats amb el sector turístic, per cursar un dels dos postgraus del Màster OMT-UOC  “Estratègia i gestió sostenible de les destinacions turístiques” que imparteix la prestigiosa Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en modalitat online i en idioma castellà.

Objectiu de la convocatòria

L’Organització Mundial del Turisme (OMT) reconeix a l'educació, la capacitació i la recerca com alguns dels factors més importants per garantir la sostenibilitat i la competitivitat de les destinacions turístiques. Per això, l'objectiu d'aquesta convocatòria és contribuir a la formació de professionals del turisme perquè, amb nivells elevats de coneixement i habilitats, puguin ocupar llocs en les organitzacions i empreses del sector, i treballar d'una manera eficient, des d'una perspectiva internacional, integradora i interdisciplinària, segons les necessitats actuals de l'activitat turística.

Destinataris

Nacionals i residents del Principat d’Andorra, relacionats amb el sector turístic.

Detalls de la beca

El 100% de l’import de la matrícula d’un postgrau:
“Planificació i gestió de les destinacions turístiques”  o
“Màrqueting i comunicació de les destinacions turístiques”

Requisits

Tenir la nacionalitat andorrana o bé ser resident al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva durant un període mínim de cinc anys consecutius just abans de la convocatòria;
complir els requisits detallats a les Bases i
acreditar un alt nivell en el domini del castellà.

Procediment d’inscripció

Llegir el document Bases;
omplir el formulari d’inscripció en línia;
enviar  còpies dels documents* especificats, adjunts a aquest formulari o via email a capacity@unwtoacademy.org;
ser entrevistat/da (requisit per als preseleccionats) i
rebre la resposta del procés de selecció.

*La documentació pot ser en català, castellà, francès o anglès i haurà de ser dirigida a: Omar Valdez, Director Executiu, UNWTO Academy. Si no és possible pujar els documents, es poden enviar per email a capacity@unwtoacademy.org

Selecció

Els candidats seran seleccionats segons els seus mèrits, qualificacions, experiència, nivell d’espanyol i segons el perfil que correspongui millor al postgrau triat.

Totes les candidatures seran tingudes en compte i avaluades, però només els candidats preseleccionats seran contactats. Agraïm per endavant a tots els interessats la seva confiança i el seu interès en aquesta iniciativa.

Data límit de la convocatòria: 31 de maig de 2020

Data de la resolució: 15 de juny del 2020

Matriculació del seleccionat: Setembre del 2020

Començament dels estudis: 14 d’octubre del 2020